Trojan Sports Schedule, Nov 11-16

Tuesday, Nov. 12

Girls hockey - Orono at New Prague, 7:15 p.m. 

Friday, Nov. 15

Girls hockey - Hopkins at New Prague, 7:15 p.m.